คู่มือการเข้าถึง

คู่มือการเข้าถึง

ถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด: สถานีโอโทริอิ สายเคย์คิวเมนไลน์
เวลาในการเดินทางจากสถานีโอโทริอิ
สนามบินฮาเนดะ 6-8 นาที (สายตรง)
สถานีชินางาวะ (เปลี่ยนไปนั่งรถไฟชินคังเซ็น ไปเกียวโต/โอซาก้า) 15 นาที (สายตรง)
สถานีอาซาคุสะ 36 นาที (สายตรง)
สถานีชิบูย่า 34 นาที (เปลี่ยนรถที่สถานีชินางาวะ)
สถานีชินจูกุ 41 นาที (เปลี่ยนรถที่สถานีชินางาวะ)